بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/11/30
کل خالص ارزش دارائی ها 12,032,677,052 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,026,329 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,026,329 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,026,329 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 11,724

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/12/26

مدیر صندوق:

كارگزاري بورس بهگزين

متولی صندوق:

سبد گردان كاريزما

مدیر ثبت:

كارگزاري بورس بهگزين

مدیران سرمایه گذاری:

اعظم محمدي، روح اله احمدي، بهامين عبدل پناه

حسابرس:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز