امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری معین بهگزین در تاریخ 1392/12/26 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/04 مبنی بر تایید ختم تصفیه صندوق
نسخه جدید امیدنامه
صورتجلسه مورخ 17/03/95 تغییر حق الزحمه حسابرس
تغییرات امیدنامه
تغییرات امیدنامه 2
تاییدیه سازمان در خصوص هزینه حق الزحمه حسابرس