ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم، پلاک 7، طبقه دوم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم، پلاک 7، طبقه دوم 021-42846 خانم گلابچیان